lördag 30 december 2017

Året 2017 avslutades vackert men mörka moln tonar upp sig från väster.

"“I hope I’m wrong, but there’s a war coming,” Gen. Robert Neller told the Marines on Thursday"

Kan det vara nedanstående verklighet som föranlett USAs general Robert Neller att tala om att krig är på väg för sina 300 marinsoldater i Norge. Enligt Washington Post

Nedanstående rosenröda beskrivning av världsläget är skriven av Brage Norin och troligtvis till största delen sann. Dock måste det vara en stor nagel i ögat för USA. Krig kan vara enda möjligheten för dem att bibehålla sitt världsherravälde. Det utmanas nu i samtliga världsdelar.

Brage Norin: Påvens jultal var en hyllning till världsfreden. Han hyllar tanken på fredlig samexistens i "det heliga landet" och i hela världen. Tvåstatslösningen med en israelisk huvudstad i västra Jerusalem och en palestinsk huvudstad i östra Jerusalem är den katolska kyrkans självklara ståndpunkt. Det är Guds mening att folken i Palestina och Israel ska leva i fred med varandra. Ett delat Jerusalem som huvudstad både för israeler och palestinier är en hörnpelare i den kommande fredsuppgörelsen.
Den protestantiska kyrkan, den katolska kyrkan, den grekisk ortodoxa kyrkan och hela den muslimska världen är överens. Jerusalem är absolut inte enbart Israels huvudstad. Det sionistiska försöket att lägga beslag på hela Jerusalem är dömt att misslyckas.
Det var Trumps perversa beslut som öppnade portarna för världsfreden. Så enastående märkligt. Netanyahu rasar över världens enade motreaktion.

DEN RYSKA FRAMGÅNGSSAGAN I MELLANÖSTERN FORTSÄTTER.

Turkiet köper fyra batterier av det ryska missilsystemet S-400. Det komplicerade köpet har förhandlats klart och betalningsformerna är klara. NATO hisnar. Trots massiva varningar på alla nivåer undertecknades köpet.
MINST LIKA OMSKAKANDE! 55% av köpeskillingen betalas genom upplåning i Rubel - ett lån som Ryssland godkänt. I praktiken betyder det att köpet i huvudsak sker i rysk valuta. Beslutet är extremt provocerande för USA. Turkiet har valt sida - "så att det stänker om det". Turkiet har gått förlorat för väst.
Erdogans besked - “We will not borrow in dollars in this loan, we will borrow in roubles”chockade USA.
Erdogan drog nyss iväg till Saudiarabien. Även Saudiarabien befinner sig i slutfasen av sina förhandlingar om inköp av det ryska missilsystemet S-400. Besked om att även dessa förhandlingar är slutförda väntas vilken dag som helst. Beskedet kommer sannolikt i januari månad 2018.

LÄNDERNA STRÖMMAR TILL FREDENS PROJEKT - DEN NYA SIDENVÄGEN.

Även små länder strömmar till. Moldavien mellan Rumänien i söder och Ukraina i norr ser nu äntligen ljuset i tunneln. Den historiska chansen föll ner från himlen. Europas fattigaste folk kan äntligen börja drömma. En hel tredjedel av landets befolkning arbetar som gästarbetare utomlands. Inom några år kan tusentals familjer återförenas. Händelsen är så stor för det fattiga landet att hela folket hisnar.

Sidenvägen har många leder. "Den marina Sidenvägen" berör många länder och ögrupper. Denna viktiga handelsled har skapat framtidstro i Maldiverna - en grupp öar väster om Sri Lanka. Massor av projekt planeras. Landets viktiga fiskeexport fick problem i EU-marknaden för några år sedan. Kina köper hur mycket marin kost som helst. Maldivernas fiskeindustri jublar.

DEN KINESISKA FRAMGÅNGSSAGAN I AFRIKA FORTSÄTTER.

Kina och Afrika förenas snabbt. Cirka 200 000 afrikaner jobbar i Kina. En miljon kineser lever i Afrika. Idag är Kina Afrikas viktigaste handelspart. Den kinesiska expansionen i Afrika har pågått lång tid. Under 1900-talets andra hälft ökade handeln mellan Afrika och Kina med hela 700 procent.

Den ömsesidiga handeln har exploderat under det senaste årtiondet. År 2006 var USA Afrikas viktigaste handelspart (91 miljarder dollar) - medan Kina låg på andra plats (53 miljarder dollar). Fem år senare 2011 hade den kinesiska handeln med Afrika stigit till över 166 miljarder dollar. Handeln gynnade de afrikanska länderna. Den kinesiska importen från Afrika översteg vida den kinesiska exporten till Afrika. Detta bygger välstånd i Afrika.

Nu exploderar handeln. Närmare 1 000 kinesiska företag är etablerade i Afrika. De flesta är privata företag som investerar inom energiområdet, infrastruktur och inom banksektorn. En stor del av den jättelika kinesiska importen av olja kommer från Afrika - varav huvuddelen från Angola. Många länder exporterar bomull till Kina. 20 % av Kinas bomullsimport kommer från Burkina Faso, Mali och Benin. Massor av mineraler och metaller importeras från Afrika. Diamantgruvorna i Zimbabwe genererar stora inkomster i detta fattiga land genom handeln med Kina.

Den kinesiska framgångssagan i Afrika är ett faktum.

För att underlätta de språkliga kommunikationerna har "the Confucius Institute" upprättat över 20 studiecentra i 13 länder i Afrika. Allt fler afrikanska ungdomar söker sin utbildning i Kina. Buddismen har gjort en storskalig entré. Den afrikanska kontinenten välkomnar buddismen.

I början av 1970-talet gjordes en infrastruktursatsning i Afrika som har blivit världskänd. Det kinesiska bygget av den 185 mil långa järnvägen mellan Zambia och Tanzania har blivit en symbol för Kinas närvaro i Afrika. Kina finansierade projektet.

Få vet att den ekonomiska tillväxten i Afrika har kommet igång rejält. Tillväxten av BNP har i snitt legat över 5% under årtiondet 2000 - 2010. Tidvattenvågen av kinesiska investeringar är den viktigaste orsaken. Enbart under året 2014 beslutades om infrastrukturprojekt på över 70 miljarder dollar som Kina medverkade i. Idag beviljar kinesiska banker betydligt mera lån till länder i Afrika jämfört med Världsbanken.

ETT "PARADIGMSKIFTE"

Kinas genombrott har djupa kulturella förklaringar. Kineser och afrikaner kan umgås med varandra. Kineserna ser inte ner på afrikaner. Det är precis detta som förklarar den kinesiska framgångssagan. Kina mutar sig inte fram för att lägga beslag på rikedomarna i Afrika. Den kinesiska filosofin är enkel, win-win projekt rakt igenom. Kinas ambassader är inte spioncentraler som intrigerar i ländernas inre angelägenheter. Diplomatin är öppen. Inget land har rätt att lägga sig i något annat lands inre angelägenheter - det är ett mycket vinnande recept.

USA:s multinationella företag har länge plundrat Afrika. IMF har förhandlat och beviljat lån i all oändlighet - lån som gått till mutor och korruption. Ländernas viktigaste tillgångar har stulits. IMF:s tjänster åt Wall Streets finansvampyrer är en afrikansk skräckhistoria. Det är västvärldens efterkoloniala politik som nu förebådar västs fall i Afrika. Först använde vi arméer för att med våld stjäla det vi ville ta. Sedan övergick väst till mutsystemet. Bägge metoderna fungerade fram tills nu.

China’s presence in Africa has initiated a paradigm shift, providing alternative options for the region other than the political interference of the Western countries. Det är en korrekt sammanfattning på engelska av vad jag skrivit ovan. 

ZIMBABWE. 

Varje afrikanskt land har sin egen berättelse om hur samarbetet med Kina utvecklats. 2015 blev Kina Zimbabwes viktigaste exportmarknad. Kinas investeringar uppgick till nära 75% av alla utländska investeringar i landet Kina beviljade 5 miljarder dollar i bistånd till Zimbabwe under 2016. Hela 46 miljoner dollar har anslagits för bygget av landets nya parlamentsbyggnad. Massor av samverkansprojekt planeras inom gruvindustrin.

Det är inte att undra på att ett tektoniskt maktskifte är på gång i Afrika. CIA:s terrorpolitik i Afrika är snart ett smärtsamt minne blott. Kontakterna med väst har krossat hela denna världsdel. Kontakterna med öst återupprättar Afrikas storhet. Inom några år upphör flykten från Afrika. Trummorna kommer att locka många i landsflykt att återvända hem.

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

måndag 11 december 2017

Nämn inte Libyenkriget

Om man nu hade en humanitär och seriös agenda... Varför bombade man sönder Libyens bevattningsanläggningar?

Ulf Bjerén i Karlskrona skriver:

CNN:s reportage om slavhandel i Libyen har väckt känslor. Men som vanligt i dessa sammanhang begränsar media perspektivet.

Att Nato bombade sönder Libyen 2011 nämns inte. Det är som utraderat ur historien. Ändå är det den viktigaste informationen om vi önskar förstå varför det idag råder kaos och misär i Libyen. Därför lite bakgrund.

Libyen var 1969 när den nationella revolutionen genomfördes ett av jordens fattigaste länder. De flesta var analfabeter och människor svalt. Men oljan nationaliserades och USA och Storbritannien tvingades lämna sina baser. En snabb utveckling av landet följde.

Innan Nato angrep 2011 hade Libyen Afrikas högsta och jämnast fördelade levnadsstandard. Utbildning och sjukvård var kostnadsfri. Det var en suverän, sekulär stat, av WHO och Unesco rankad som High Human Development-land, nr 53 av 194 undersökta länder.

Libyen hade god självförsörjningsgrad av livsmedel trots att nio tiondelar av landet var öken. Det möjliggjordes av ett sinnrikt bevattningssystem med pipelines från underjordiska sjöar under Sahara och subventioner till jordbruket.

Libyen öppnade för fattiga afrikanska länder att låna pengar till investeringar utan att göra sig beroende av IMF och Världsbanken och stod i Afrikanska unionen emot USA:s försök att militärt etablera sig på den afrikanska kontinenten. Stora utvecklingsprojekt finansierades av Libyen som också ville skapa en till dollarn konkurrerande världsvaluta, gulddinaren.

Studenter från fattiga afrikanska länder fick på förmånliga villkor studera till läkare och ingenjörer på Nasseruniversitetet i Tripoli och landet hyste många gästarbetare.

USA:s ambassad klagade, enligt WikiLeaks, i korrespondens med Vita huset på ”resursnationalism” och rekommenderade Pentagon att ta itu med problemet.

”Natos War on Libya” av Maximilian Forte och ”Libyens geopolitik” av Ola Tunander ger bilden av hur lögner, idag vederlagda och dementerade, fördes ut av media som krigspropaganda. När Gadaffi förklarade att Al Qaida ledde markkriget förlöjligades han trots att den ökände Abdulhakim Belhadj var ÖB i Natos marktrupper.

Under falsk flagg, skydd av civilbefolkningen, bombades landets infrastruktur sönder och samman i 9658 flyganfall under 207 dagar. Bevattningsanläggningarna var bland det första som bombades. Därefter fabrikerna som tillverkade reservdelar. Skolor, Nasseruniversitetet och sjukhus var bombmål. Det var det största raset i Failed States Index som noterats.

Svenska Jas Gripen hjälpte Nato att rekognosera bombmål och svenska soldater spred propagandaflygblad som i strid med internationell rätt uppmanade till regimförändring. 240 svenska riksdagsledamöter röstade för krossandet av Libyen. De sover nog gott om nätterna för av svenska media behöver de inte frukta sanningen.

Medias motto tycks vara: Nämn inte Libyenkriget!

Ulf Bjerén Karlskrona

söndag 19 november 2017

Oj vad snabbt världen förändras

Brage Norin gör en intressant sammanfattning av världsläget.

Putin: Handeln mellan Ryssland och Kina kommer snart att passera 100 miljarder dollar per år. Detta meddelade Putin vid en presskonferens efter det nyss avslutade APEC-mötet i Vietnam.  Citat: “We have many projects in the sphere of energy, including nuclear and hydrocarbon,” .

  • Ryssland blev världens största veteexportör 2017. Observera - icke GMO!!!
  • Ryssland är världens största oljeproducent - något större än Saudiarabien.
  • Ryssland är världens i särklass största exportör av naturgas.
  • Inom några få år exploderar den kinesiska importen av kol från Ryssland.
  • Ryssland står för närmare 2/3 världens kontrakterade kärnkraftsbyggen.
  • Ryssland har en av världens minsta skuld i förhållande till landets BNP.
  • Efter Kina delar Ryssland och Australien på andraplatsen som största guldproducent.
  • På fem år har importen av griskött minskat med 70%. Ryssland är snart självförsörjande.
  • Ryssland är snart självförsörjande på nästan alla jordbruksprodukter - vilken framgångssaga. 
Allt har förändrats på en historisk sekund. Handelsbojkotterna som det sinnesförvirrade krigarimperiet i väst har tvingat på hela den förljugna världen - är den bästa hjälp Ryssland någonsin erbjudits. Vilken enastående effektiv medicinering.

För varje vecka förlorar EU på handelsbojkotten. Nu är all import av griskött från EU över för all framtid. Samma sak gäller nästan alla jordbruksprodukter. De väldiga gruvsatsningarna i Ryssland för Kina och Ryssland allt närmare varandra. Även den kinesiska importen av flera viktiga metaller kommer att styras över till Ryssland. Handelsbojkotten eroderar EU:s framtida ekonomi.

Ingen fattar hur snabbt allting går. För ett drygt årtionde sedan hade Kina endast cirka 5 % av världsmarknaden för rostfria produkter. Bara fem år senare hade Kina över 50% av världsmarknaden. Ingenting kan stoppa ett lands framgångar när över en miljard människor marscherar i takt. "Dra inni helvetet" vilka skickliga politiker som styr i Ryssland och Kina.

Kina har en urstark ekonomi men landet är världens största importör av koppar. En jättelik gruvinvestering i ryska "fjärran östern" kommer inom några få år att lösa dilemmat. Mycket snart kommer den väldiga kinesiska importen av koppar att styras över till Ryssland. Äntligen byggs den jättebro övar Amurfloden som är nödvändig för att landförbindelserna mellan Kina och Ryssland ska kunna fungera effektivt. Flerfiliga järnvägar och motorvägar byggs i en rasande takt.

Kina är också världens största importör av olja. Kinas egen "peak oil" är ett faktum. Alla kinesiska experter verkar vara överens. Detta förändrar snabbt hela världen. Inom några få år dominerar Kina oljehandeln i världen totalt. Kom ihåg att Ryssland är världens största oljeexportör! Kina och Ryssland är lika beroende av varandra som enäggstvillingar.

Kina har fattat beslutet att köpa olja och betala i Yuan - som kan växlas in mot rent guld på guldmarknaderna i både Hongkong och Shanghai. Detta enorma styrkebesked knockar CIA fullständigt. Saudiarabiens stora juvel Aramco Oil säljer 5 % av företaget direkt till Kina. Detta är extremt chockerande för USA men det är redan klart med exakt ett hundra procents säkerhet. De som aktivt motarbetade affären sitter nu fängslade i Saudiarabien. Nu bestämmer Muhammed bin Salman var som sker.

Saudiarabien har nyss försökt sälja ut amerikanska "bonds" i världsmarknaden. Alla vet att dessa papper snart förvandlas till finansiella dasspapper. Alla vet att imperiet i väst är på väg att falla. Alla vet att petrodollarn just nu kollapsar. Alla vet att dollarns fall är oundvikligt. MbS är inte imbecill. Tacka för att Saudiarabien säljer andelen av Aramco direkt till Kina och accepterar betalning i rent guld. Detta är säkrare än "amen" i kyrkan.

MAN MÅSTE VARA EN POLITISK IDIOT OM MAN INTE SER VAD SOM SKER. 

Den ryska björnen och den kinesiska draken är på väg att befria världen från den terror som plågat mänskligheten under många årtionden - terrorn från jordens sista militära supermakt USA. Mordors rike är dödsdömt. Det är i Asien som utvecklingen sker. I USA förfaller hela landets infrastruktur. USA är politiskt lamslaget och paralyserat. USA:s anseende i världen har sjunkit som en sten.

Landet har upphört att fungera. De amerikanska politikerna fortsätter att delta på möten runt om i världen - helt omedvetna om att landet har tappat kontakten med verkligheten. Alla imperier bygger på förtryck. Därför föds imperier - och dör. Nu är det USA:s tur. Så enkelt är det.

Polen och Danmarks tappra försök att stoppa Nord Stream 2 är dödsryckningar. Det är så sjukt som någonting kan bli. Oj vad detta retar upp Tyskland. I praktiken driver kampanjen mot Nord Stream 2 Tyskland rakt i armarna på Ryssland. Den väldiga tyska exportindustrin är snabbt på väg att frigöra sig från CIA:s strypgrepp. Tysklands status som amerikansk koloni är snart över.

Oj vad snabbt världen förändras.

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

måndag 2 oktober 2017

Vem hotar världsfreden?

Ulf Bjerén från Karlskrona skriver:

Koreakonflikten är en brännpunkt i världspolitiken. En enda gnista kan tända en världsbrand.

Koreanerna minns USA:s folkmord i Koreakriget 1950-53. Det som opinionen i väst är föga medveten om: Miljoner döda koreaner och ödelagda städer i ett rasistiskt krig mot gulingar. Koreaner jagades som råttor. Kemiska och biologiska vapen användes av USA som också hotade med kärnvapen.

I över sextio år har Nordkorea krävt att stilleståndsavtalet som avslutade Koreakriget ska ersättas med ett fredsavtal. USA har vägrat.

Under hela denna period har vi matats med obekräftade skrönor och greuelpropaganda. Krigspropagandan avhumaniserar det koreanska folket och legitimerar grym ekonomisk aggression och militär upprustning i Koreas närområde. Mängder av kärnvapen har placerats ut i strid med icke-spridningsavtalet.

Konflikten står inte mellan Nord- och Sydkorea. USA pressar Sydkorea att sluta upp bakom en oförsonlig linje. USA har kommandot över provokativa militärövningar vid Nordkoreas gräns. USA pressar säkerhetsrådet att besluta om sanktioner och USA:s president hotar att förinta Nordkorea.

Vad är logiken bakom Nordkoreas kärnvapensatsning? Säkerhetsanalytikern Niklas Swanström ger svaret i Aftonbladet 3/9: ”För sent att agera militärt mot Nordkorea… Nu har de kapacitet att slå tillbaka.”

I en värld där krigarregimen i Vita huset anfallit och förstört en rad länder som bara de senaste femton åren beräknas ha kostat tio till elva miljoner människor livet har Nordkorea satsat på en avskräckningsstrategi.

Nordkorea har sett hur det gick för Irak och Libyen som först lurades att avrusta och sedan skoningslöst angreps och förstördes.

De har sett hur USA i våras sände 59 Tomahawkmissiler mot en syrisk flygbas och kort därefter fällde ”alla bombers moder” över Afghanistan. De har sett hur USA stött terrorister i Syrien och arrangerat en fascistledd statskupp i Ukraina. Allt detta grova brott mot folkrätten.

De har fått utstå jättelika militärövningar med fingerade angrepp och ”halshuggningsoperationer” mot sin statsledning.

Det har kunnat ske utan att FN enligt sina stadgar ingripit till offrens försvar och nu har USA pressat säkerhetsrådet att bestraffa det hotade Nordkorea med än hårdare sanktioner. När Ryssland och Kina i det läget gemensamt föreslår att både USA och Nordkorea ska frysa den militära upptrappningen avfärdas det av USA med en fnysning.

Problemet är således inte Nordkoreas kärnvapen utan USA:s aggressioner och krigshot. Det är det stora hotet mot världsfreden.

Ulf Bjerén Karlskrona

söndag 27 augusti 2017

Ryssland blommar upp och det går fort

Brage Norin igen:

RYSSLAND BLOMSTRAR SOM ALDRIG FÖRR.

USA ÄR NU FULLSTÄNDIGT POLITISKT PARALYSERAT.

MÅNGA LÄNDER BRYTER BANDEN MED CIA.

JAG SAXAR LITET FRÅN NÄTET:

The first half of 2017 was a good one for Russian trade. Foreign trade turnover was around $270.4 billion, up 28% from the first half of 2016.

(MIN KOMMENTAR: Uppgången skedde på "bred front")

Russia's top two markets: China is now No. 1 with $38.4 billion for the first half of 2017. Germany is No.2 with $22.9 billion for the same period.

(MIN KOMMENTAR: Handeln med Kina har exploderat. Tysklands handel med Ryssland har ökat dramatiskt i år).

Russian gas giant Gazprom has increased exports of natural gas to many countries including Turkey from January through August 2017.

According to Gazprom Export’s data this year 2017, from 1st January to 15th August, Gazprom extracted 19.8% more than in the first seven and a half months of 2016.

For example, the supplies to Germany increased by 14.5% while supplies to Austria rose 66.7%. Gazprom’s gas deliveries to Slovakia increased 28% while they rose 27.9% to Turkey.

Gazprom has also set a record of the daily utilization of transport gas exports capacities in the history of the company for August.

HUR KLARADE RYSSLAND CIA:S OLJEKRIG SOM SÄNKTE OLJEPRISERNA DRAMATISKT?

Sputniknews reported that “The Russian oil industry has managed to perform well. Both investment and production are growing despite low oil prices. Investment in the energy sector – which should raise by 15 percent in 2016 to 3.6 trillion rubles ($55.5 billion) – has materialized, despite the challenging market environment.” Ryssland klarade sig förbannat bra - men inte Saudiarabien. Därför avbröt Muhammed bin Saklman CIA:s oljekrig mot Ryssland.


CIA förstummades.The Secrets Behind Russia´s 2016 Oil Success - var bara ett mysterium för idioterna inom CIA. Det var givet att Rysslands oljeindustri skulle få ett kraftigt uppsving - (delvis) TACK VARE oljekriget mot landet.

RYSSLAND är världens i särklass rikaste land.På en enda historisk sekund har Ryssland blivit:

Ryssland är världens största exportör av brödsäd

Ryssland är världens största oljeexportör
Ryssland är världens största exportör av naturgas
Ryssland har över 60% av alla kontrakterade kärnkraftsbyggen
Ryssland har världens i särklass största skogar
Ryssland har allt kol Kina behöver till alla sina kolkraftverk
Rysslands sanslösa tillgångar på fossila bränslen limmar samman Asien och EU.
CIA:s alla handelskrig har stärkt Ryssland dramatiskt - och på rekordtid!!!

Under andra kvartalet 2017 avslutades recessionen i Ryssland. Uppgången berörde många sektioner - det var en mycket "bred" uppgång. Alla CIA:s handelssanktioner har kapsejsat fullständigt. CIA:s oljekrig har slutat i ett stormfiasko. Ryssland och Kina slöt sig samman och bildade en "strategisk allians" - en allians som är oändligt mycket starkare än det fallande imperiet i väst. Rysslands handeln föll med väst - vilket var extremt illa för många länder inom EU. Men nu har Tyskland vaknat. Landet bryter med krigarimperiet i väst.

Turkiets ekonomi skjuter snabbt fart. Stackars alla ekonomer som skrivit så mycket CIA-trams om Turkiets ekonomi. Både Ryssland och Kina knyter till sig många viktiga allierade i superprojektet som ofta kallas "den nya sidenvägen". Turkiet har omfamnats. Sist i raden att vända blickarna österut är Saudiarabien. Detta trodde inte många CIA-agenter skulle vara möjligt bara för ett år sedan.

Snipp - snapp - snorum - I morgon ska vi handla på Coop Forum. Livet är så spännande och underhållande. Det är kul att leva. I morgondagens värld blir det många som får leva ett rikt liv. En värld i fred är en mycket trevligare plats att leva i jämfört med en värld i krigstillstånd. Det blir världsfred när Mordors rike faller.

Hur går det då med projektet "STORISRAEL"? Inget vidare. Det blir fred. Det blir de gränser som beslutades av FN strax innan staten Israel bildades 1948. Det plågade palestinska folket kommer också att få leva fritt - som alla andra folk. Nelson Mandelas dröm om ett befriat palestinskt folk kommer att gå i uppfyllelse. Hela världen pånyttföds när Mordors rike kollapsar.


Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

söndag 13 augusti 2017

I drogernas kölvatten kokar helvetet

Jag får ju numera Brage Norins texter i mailen. Vet mycket lite om honom mer än att han är fysiker och tydligen Kinakännare. Jag köper väl inte allt han skriver. En del låter för mycket som rena spådomar för min smak och en del vet jag inte om det är bevisbart....

Dock när jag frågade om jag fick lägga hans texter på min blogg så svarade han så här. Vilket väl lät mycket sympatiskt.

"Gör det du känner för. Du får göra exakt vad du vill med mina texter.
Vill du ändra ord eller meningar spelar ingen roll.
Jag äger inte ett enda ord.
Hälsn Brage."

Här kommer första texten.

KRIMINALITETEN EXPLODERAR I USA.

"GUN VIOLENCE ARCHIVE" 2014, 2015 och 2016.

Antalet skjut-incidenter: 51 867 (2014) - 53 682 (2015) - 58 731 (2016)

Antalet döda: 12 559 (2014) - 13 494 (2015) - 15 075 (2016)

Antalet skadade: 23 016 (2014) - 27 037 (2015) - 30 615 (2016)

Antalet masskjutningar: 274 (2014) - 334 (2015) - 384 (2016) - drygt en per dag!

("Masskjutning" - skjutincidenter där antalet döda är minst tre personer).

DÖDSFALL P G A ÖVERDOSER EXPLODERAR I USA.

THE NEW YORK TIMES (juni 2017)

Antalet dödsfall I "överdoser": 47 000 (2014) - 52 400 (2015) - 62 000 (2016)

Data år 2016 är preliminära: 59 000 - 65 000 dödsfall visar sammanställd statistik.

Ökningen av antalet dödsfall p g a överdoser slog nytt amerikanskt rekord i fjol - år 2016.

På ett enda år ökade antalet dödsfall med cirka 20%. Massor av rapporter från en serie

delstater tyder på en katastrofal ökning - "en epidemisk explosion" - i år 2017.

DESSA HORRIBLA DÖDSTAL ÄR INTE KORREKTA - DET ÄR ÄNNU VÄRRE!!!

Enligt en färsk rapport från American Journal of Preventive Medicine är "dödsstatistiken" kraftigt underskattad. Under åren 2008 - 2014 visade det sig att antalet dödsfall relaterade till "opioider"hade underskattats med hela 24 % medan motsvarande siffra för dödsfall relaterade till heroin underskattats med 22%. Många experter har länge hävdat att dödstalen vida överstiger de officiella uppgifterna. Den nya rapporten bekräftar dessa misstankar.

DET FINNS MASSOR AV GRYMMA EXEMPEL:

Summit County: 312 dödsfall p g a överdoser 2016. En ökning med 46% jämfört med året innan.

(Två år tidigare 2014 - inträffade 99 dödsfall). Vid tre tillfällen fick fryscontainrar hyras in för att

förvara de döda kropparna - eftersom sjukhusens begravningsresurser inte räckte till.

VIRGINIA: Antalet dödsfall orsakade av Fentanyl - en så kallad opioid, ökade med hela 30% under det första kvartalet 2017 - jämfört med motsvarande period 2016 - enligt en rapport från delstaten. Virginia är inte värst drabbat. I många andra delstater har dödsfallen p g a överdoser nått en "kritisk nivå". Trumps tal om ett "nationellt nödläge" vittnar om den fasansfulla katastrof som nu drabbar USA på bred front.

INGEN KAN TA TILL SIG DEN FASANSFULLA VERKLIGHETEN.

Med dagens takt dör fler amerikaner av överdoser under en femårsperiod än antalet amerikanska soldater som dog i strid både under det första och det andra världskriget tillsammans!!!

Självmorden ökar i alla ålderskategorier i USA - både bland män och kvinnor.
Antalet självmord bland unga flickor har stigit dramatiskt de senaste åren.
Antalet självmord bland människor med låg utbildning har också skenat.
Nästan en s k krigsveteran begår självmord per timme. 

Polisen skjuter ihjäl cirka tre personer per dag i USA!
Drygt en "masskjutning" - där minst tre personer skjuts till döds - inträffar dagligen i USA!
Legaliseringen av marijuana har redan visat sig få ödesdigra konsekvenser för samhället.

MEDELLIVSLÄNGDEN I USA BÖRJADE MINSKA 2015. "Därmed går USA tvärtemot världstrenden där den genomsnittliga livslängden ökat konstant de senaste fem åren", enligt WHO.

ALLA EXPERTER ÄR ÖVERENS. Övervikt, diabetes, droger, spritmissbruk, ökad kriminalitet och arbetslöshet har skapat en epidemi av mycket svåra depressioner. Psykofarmaka har formligen exploderat i USA de senaste åren. Drogerna dödar skoningslöst.

Närmare 100 miljoner människor överlever på matkuponger eller andra former av statliga eller privata hjälpverksamheter. Skräpmaten skapar drivor av döda människor varje dag - året runt.

USA HAR FASTNAT I EN "DEAD END". Det finns ingen väg ut ur helvetet. Politikerna har till råga på allt blivit spritt språngande galna. Jag tror att vi bevittnar ett gudomligt ingripande. De Gud tänker förgöra - gör han först galna ( "Quos Deus vult perdere, prius dementat").

INDEPENDENT beklagar sig. "Ingen efterfrågar längre amerikanskt ledarskap".

Att spränga tre skyskrapor i New York den elfte september 2001 är en unik kunskap som världen borde efterfråga.

Att skapa en terrorarmé på över 50 000 muslimska krigare - ISIS - är en annan kunskap, som borde efterfrågas.
Hur man skapar ett kokande helvete i USA borde också vara av intresse.

Varför efterfrågar ingen "amerikanskt ledarskap" längre?

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

söndag 12 februari 2017

Varning för Amnesty

Ulf Bjerén skriver om Amnestys senaste "rapport"

Amnesty International kom nyligen med en rapport, Människoslakteriet. De hävdar att fem till tretton tusen människor avrättats i ett fängelse norr om Damaskus mellan september 2011 och december 2015. Detta låter ju förskräckligt och tveklöst stärker det mångas bild av en brutal diktator Assad.

Kruxet är bara att rapporten är vetenskapligt undermålig och saknar tillstymmelse till bevis. Den är framtagen i Storbritannien och bygger på uppskattningar och extrapolleringar.

Amnesty skriver själva att de inte besökt Syrien och att de flesta intervjuade finns i södra Turkiet. Dokumentation i form av namn eller listor på människor som avrättats saknas helt. Alltså rör det sig om odokumenterade påståenden av regeringsmotståndare.

Det första att komma ihåg när det gäller kriget i Syrien är att det inte varit något krig om inte USA-regimen bestämt sig för att destabilisera landet och angripit det med över hela världen hopsamlade terroristiska arméer. Detta är väldokumenterat men föga känt bland allmänheten på grund av medias och politikers intressestyrda faktaresistens.

I propagandan för att skapa acceptans för det vidriga övergreppet har Amnesty och andra västbaserade så kallade NGO-er spelat en viktig roll.

Låt oss rekapitulera några tidigare exempel på Amnestys roll i krigsförberedande propaganda:

I förspelet till Kuwaitkriget 1990 vittnade dottern till Kuwaits FN-ambassadör som anonym sjuksköterska inför ett kongressutskott om hur irakiska soldater dragit ut prematura spädbarn ur kuvöserna på ett sjukhus.

Uppgifterna spreds först av Amnesty och sedan av PR-byrån Hill & Knowlton. De gick ut i internationella media men var en iscensatt bluff. Det så kallade vittnet hade inte ens befunnit sig i Kuwait utan på en skola i Washington.

Propagandan banade väg för missilerna mot Iraks civila infrastruktur vilket var början på det ödeläggande kriget och sanktionerna mot Irak.

Amnestys överdrivna rapport om en förestående massaker i Benghazi i Libyen 2011 liksom det fantasifulla påståendet att Libyens regering delade ut potenshöjande medel för massvåldtäkter som spreds av organisationen var ren krigspropaganda utan verklighetsanknytning.

Den propagandan gjorde det möjligt att neutralisera stora delar av krigsmotståndet i väst och utlösa Natos bombkrig mot Libyen som förstörde infrastrukturen i Afrikas mest välmående land och skapade bestående kaos och misär.

En organisation som Amnesty påminner om missionärerna under den koloniala eran. Individuell välgörenhet och den prestige den skapar utnyttjas av ledningen under inflytande av imperialistiska maktcentra till att legitimera grymma övergrepp på hela länder och folk.

Ulf Bjerén